Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 6/1/2022 8:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22060551-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81130767 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81130767 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81130767 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81130767 4.0 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81130767 8.8 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81130767 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81130767 40 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81130767 340 µS/cm
pH 835-2022-81130767 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81130767 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81130767 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81130767 Udført
Temperatur 835-2022-81130767 14.6 °C
Turbiditet 835-2022-81130767 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)