Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 6/10/2022 8:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22064405-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
1,2,4-triazol 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80993473 Ja
Alachlor ESA 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Aldrin 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2021-80993473 < 0,05 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2021-80993473 < 0,01 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2021-80993473 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2021-80993473 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2021-80993473 < 0,005 µg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (77 linier)