Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Vivild Vandværk   Prøve udtaget: 6/28/2022 8:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22073151-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80693137 Ja
Benzen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Dichlormethan 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80693137 < 1 CFU/100 ml
Prøvetagning uden flush 835-2019-80693137 Udført
Temperatur 835-2019-80693137 18.6 °C
Tetrachlorethen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
trans-1,2-dichlorethen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Trichlorethen 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Trichlormethan (Chloroform) 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
Vinylchlorid 835-2019-80693137 < 0,02 µg/l
1  Side 1 af 1 (18 linier)