Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 7/7/2022 1:20:00 PM
Analyse Rapport: AR-22-CA-22078607-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80989232 Ja
Ammonium (NH4) 835-2021-80989232 0.015 mg/l
Arsen (As) 835-2021-80989232 0.50 µg/l
Calcium (Ca) 835-2021-80989232 79 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80989232 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2021-80989232 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2021-80989232 12 °dH
Iltindhold 835-2021-80989232 8.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80989232 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80989232 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80989232 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80989232 480 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2021-80989232 3.1 mg/l
Mangan (Mn) 835-2021-80989232 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2021-80989232 0.71 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2021-80989232 1.8 mg/l
Nitrit 835-2021-80989232 0.0020 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2021-80989232 0.68 mg/l
pH 835-2021-80989232 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2021-80989232 Udført
Temperatur 835-2021-80989232 9.0 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)