Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 7/22/2022 9:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CA-22083797-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81102196 Ja
PFBA (Perfluorbutansyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 835-2022-81102196 0,00046 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 835-2022-81102196 <0,0001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 835-2022-81102196 0,0016 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 835-2022-81102196 0,00054 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 835-2022-81102196 <0,001 µg/l
Prøvetagning efter flush 835-2022-81102196 Udført
Sum af PFAS 835-2022-81102196 0,0026 µg/l
Sum af PFAS 4 excl. LOQ 835-2022-81102196 0,0026 µg/l
1  Side 1 af 1 (16 linier)