Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ravsted Vandværk   Prøve udtaget: 7/29/2022 10:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22086019-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81084048 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81084048 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81084048 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81084048 7.1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81084048 0.026 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81084048 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81084048 450 µS/cm
pH 835-2022-81084048 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81084048 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81084048 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81084048 Udført
Temperatur 835-2022-81084048 14.1 °C
Turbiditet 835-2022-81084048 0.27 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)