Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 8/8/2022 10:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CA-22089044-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81087024 Ja
PFBA (Perfluorbutansyre) 835-2022-81087024 0,0028 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 835-2022-81087024 0,00077 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 835-2022-81087024 0,00014 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 835-2022-81087024 0,010 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 835-2022-81087024 0,0019 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 835-2022-81087024 <0,001 µg/l
Sum af PFAS 835-2022-81087024 0,016 µg/l
Sum af PFAS 4 excl. LOQ 835-2022-81087024 0,013 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)