Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hadsten Vandværk Amba   Prøve udtaget: 8/17/2022 10:03:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22093228-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2019-80725024 Ja
Ammonium (NH4) 835-2019-80725024 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2019-80725024 0.55 µg/l
Calcium (Ca) 835-2019-80725024 85 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2019-80725024 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2019-80725024 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2019-80725024 13 °dH
Iltindhold 835-2019-80725024 7.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2019-80725024 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2019-80725024 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2019-80725024 9 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2019-80725024 500 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2019-80725024 5.5 mg/l
Mangan (Mn) 835-2019-80725024 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2019-80725024 0.31 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2019-80725024 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2019-80725024 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2019-80725024 0.89 mg/l
pH 835-2019-80725024 7.5 pH
Prøvetagning efter flush 835-2019-80725024 Udført
Temperatur 835-2019-80725024 9.9 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)