Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strøby Vandværk   Prøve udtaget: 8/17/2022 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22092948-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81152901 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81152901 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81152901 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81152901 1.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81152901 5.5 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81152901 0.029 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81152901 24 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81152901 960 µS/cm
pH 835-2022-81152901 7.2 pH
Prøvens lugt 835-2022-81152901 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81152901 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81152901 Udført
Temperatur 835-2022-81152901 22.1 °C
Turbiditet 835-2022-81152901 0.14 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)