Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Thisted Drikkevand A/S   Prøve udtaget: 8/22/2022 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CA-22094542-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81097011 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81097011 0.013 mg/l
Arsen (As) 835-2022-81097011 1.3 µg/l
Calcium (Ca) 835-2022-81097011 77 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81097011 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81097011 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81097011 1.4 mg Pt/l
Hårdhed, total 835-2022-81097011 12 °dH
Iltindhold 835-2022-81097011 10.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81097011 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81097011 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81097011 3 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2022-81097011 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81097011 500 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2022-81097011 3.5 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81097011 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81097011 1.6 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81097011 1.5 mg/l
Nitrit 835-2022-81097011 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81097011 0.80 mg/l
pH 835-2022-81097011 7.8 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81097011 Udført
Temperatur 835-2022-81097011 10.9 °C
Turbiditet 835-2022-81097011 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (24 linier)