Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 9/7/2022 11:49:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22100666-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81130870 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81130870 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81130870 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81130870 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81130870 10.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81130870 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81130870 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81130870 770 µS/cm
pH 835-2022-81130870 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2022-81130870 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81130870 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81130870 Udført
Temperatur 835-2022-81130870 17.9 °C
Turbiditet 835-2022-81130870 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)