Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kerte og Omegns Vandværk   Prøve udtaget: 9/12/2022 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22101944-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81143033 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81143033 0.0077 mg/l
Arsen (As) 835-2022-81143033 3.2 µg/l
Calcium (Ca) 835-2022-81143033 93 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81143033 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81143033 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2022-81143033 16 °dH
Iltindhold 835-2022-81143033 10.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81143033 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81143033 0.25 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81143033 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81143033 530 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2022-81143033 12 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81143033 0.002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81143033 0.54 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81143033 1.5 mg/l
Nitrit 835-2022-81143033 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81143033 1.3 mg/l
pH 835-2022-81143033 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81143033 Udført
Temperatur 835-2022-81143033 10.5 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)