Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 9/9/2022 9:28:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22101502-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2021-80943779 Ja
Aluminium (Al) 835-2021-80943779 3.0 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2021-80943779 0.017 mg/l
Antimon (Sb) 835-2021-80943779 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2021-80943779 1.1 µg/l
Bly (Pb) 835-2021-80943779 0.12 µg/l
Bor (B) 835-2021-80943779 85 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2021-80943779 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2021-80943779 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2021-80943779 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2021-80943779 < 1 MPN/100 ml
Cyanid, total 835-2021-80943779 < 1 µg/l
Escherichia coli 835-2021-80943779 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2021-80943779 3.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2021-80943779 0.20 mg/l
Iltindhold 835-2021-80943779 8.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2021-80943779 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2021-80943779 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2021-80943779 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2021-80943779 5.5 µg/l
Kobolt (Co) 835-2021-80943779 < 0,04 µg/l
Kviksølv (Hg) 835-2021-80943779 < 0,001 µg/l
Ledningsevne ved 20°C 835-2021-80943779 340 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2021-80943779 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2021-80943779 12 mg/l
1 2  Side 1 af 2 (38 linier)