Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Blanke-Roerslev Vandværk   Prøve udtaget: 11/2/2022 11:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22119637-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81142993 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81142993 2 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81142993 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81142993 1.4 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81142993 7.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81142993 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81142993 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81142993 770 µS/cm
PFBA (Perfluorbutansyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFBS (Perfluorbutansulfonsyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFDA (Perfluordekansyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFHpA (Perfluorheptansyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFHxA (Perfluorhexansyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFHxS (Perfluorhexansulfonsyre) 835-2022-81142993 <0,0001 µg/l
PFNA (Perfluornonansyre) 835-2022-81142993 <0,0001 µg/l
PFOA (Perfluoroktansyre) 835-2022-81142993 <0,0001 µg/l
PFOS (Perfluoroktansulfonsyre) 835-2022-81142993 <0,0001 µg/l
PFOSA (Perfluoroktansulfonamid) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
PFPeA (Perfluorpentansyre) 835-2022-81142993 <0,001 µg/l
pH 835-2022-81142993 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81142993 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81142993 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81142993 Udført
Sum af PFAS 835-2022-81142993 # µg/l
1 2  Side 1 af 2 (28 linier)