Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 11/7/2022 11:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22121337-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81142976 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81142976 0.20 mg/l
Arsen (As) 835-2022-81142976 0.92 µg/l
Calcium (Ca) 835-2022-81142976 98 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81142976 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81142976 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2022-81142976 15 °dH
Iltindhold 835-2022-81142976 10.5 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81142976 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81142976 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81142976 27 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81142976 540 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2022-81142976 6.6 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81142976 0.18 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81142976 0.22 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81142976 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2022-81142976 0.026 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81142976 1.4 mg/l
pH 835-2022-81142976 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81142976 Udført
Temperatur 835-2022-81142976 9.6 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)