Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Djurs Vand   Prøve udtaget: 10/24/2022 12:38:00 PM
Analyse Rapport: PR-22-CG-22115967-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2020-80892245 <0,001 µg/l
Acrylamid 835-2020-80892245 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2020-80892245 Ja
Aluminium (Al) 835-2020-80892245 1.4 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2020-80892245 < 0,005 mg/l
Antimon (Sb) 835-2020-80892245 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2020-80892245 1.2 µg/l
Benzen 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2020-80892245 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2020-80892245 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2020-80892245 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2020-80892245 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2020-80892245 0.12 µg/l
Bor (B) 835-2020-80892245 61 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2020-80892245 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2020-80892245 22 mg/l
Chrom (Cr) 835-2020-80892245 < 0,03 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2020-80892245 < 0,02 µg/l
Cyanid, total 835-2020-80892245 < 1 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (72 linier)