Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 11/15/2022 8:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22124646-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81188353 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81188353 < 0,005 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81188353 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81188353 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2022-81188353 10.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81188353 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81188353 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81188353 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81188353 340 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2022-81188353 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2022-81188353 15 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81188353 0.46 mg/l
Nitrit 835-2022-81188353 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81188353 0.97 mg/l
pH 835-2022-81188353 7.7 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81188353 Udført
Temperatur 835-2022-81188353 9.4 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)