Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Harte Påby Ejstrup Vandværk   Prøve udtaget: 11/15/2022 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22124679-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81130942 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81130942 3 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81130942 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81130942 2.8 mg Pt/l
Iltindhold 835-2022-81130942 10.2 mg/l
Jern (Fe) 835-2022-81130942 < 0.01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81130942 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81130942 340 µS/cm
pH 835-2022-81130942 7.7 pH
Prøvens lugt 835-2022-81130942 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81130942 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81130942 Udført
Temperatur 835-2022-81130942 12.7 °C
Turbiditet 835-2022-81130942 0.11 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)