Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 11/17/2022 11:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22125900-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81098781 Ja
Aluminium (Al) 835-2022-81098781 1.9 µg/l
Arsen (As) 835-2022-81098781 2.5 µg/l
Bly (Pb) 835-2022-81098781 0.14 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2022-81098781 < 0,003 µg/l
Chrom (Cr) 835-2022-81098781 < 0,03 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81098781 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81098781 < 1 MPN/100 ml
Intestinale enterokokker 835-2022-81098781 < 1 CFU/100 ml
Kimtal ved 22°C 835-2022-81098781 < 1 CFU/ml
Kobber (Cu) 835-2022-81098781 2.0 µg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81098781 0.29 µg/l
Nitrit 835-2022-81098781 < 0,001 mg/l
Prøvetagning efter flush 835-2022-81098781 Udført
Zink (Zn) 835-2022-81098781 8.3 µg/l
1  Side 1 af 1 (15 linier)