Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Hornum Vandværk Amba   Prøve udtaget: 11/17/2022 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22125904-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81098782 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81098782 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81098782 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81098782 < 1 mg Pt/l
Jern (Fe) 835-2022-81098782 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81098782 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81098782 330 µS/cm
pH 835-2022-81098782 7.6 pH
Prøvens lugt 835-2022-81098782 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81098782 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81098782 Udført
Temperatur 835-2022-81098782 14.3 °C
Turbiditet 835-2022-81098782 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (13 linier)