Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Ryslinge Vandværk   Prøve udtaget: 12/8/2022 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-22-CG-22133238-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81190028 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81190028 0.081 mg/l
Iltindhold 835-2022-81190028 10.2 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81190028 0.002 mg/l
Nitrit 835-2022-81190028 0.0086 mg/l
Opfølgning til Lab prøvenr: 835-2022-81190028 81142976
Prøvetagning efter flush 835-2022-81190028 Udført
1  Side 1 af 1 (7 linier)