Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Glumsø Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 2/27/2023 11:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23016928-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81174661 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81174661 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2022-81174661 0.071 µg/l
Calcium (Ca) 835-2022-81174661 92 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81174661 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81174661 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2022-81174661 18 °dH
Iltindhold 835-2022-81174661 10.1 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81174661 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81174661 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81174661 6 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81174661 750 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2022-81174661 24 mg/l
Mangan (Mn) 835-2022-81174661 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2022-81174661 0.071 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81174661 2.5 mg/l
Nitrit 835-2022-81174661 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81174661 1.8 mg/l
pH 835-2022-81174661 7.3 pH
Prøvetagning efter flush 835-2022-81174661 Udført
Temperatur 835-2022-81174661 7.7 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)