Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 2/27/2023 10:10:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23016890-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
[(2,6-Dimethylphenyl)(2-sulfoacetyl)amino]eddikesy 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
1,2,4-triazol 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
2,4-dichlorphenol 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorphenol 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80196651 Ja
Alachlor ESA 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Aldrin 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2014-80196651 < 0,005 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2014-80196651 1.5 µg/l
Atrazin 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2014-80196651 < 0,01 µg/l
Calcium (Ca) 835-2014-80196651 77 mg/l
1 2 3 4  Side 1 af 4 (82 linier)