Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Svenstrup Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 11/19/2013 12:30:00 PM
Analyse Rapport: AR-13-CA-00134343-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2013-13434301 < 5 mg/l
Ammonium (NH4) 835-2013-13434301 < 0,006 mg/l
Calcium (Ca) 835-2013-13434301 78 mg/l
Chlorid 835-2013-13434301 27 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2013-13434301 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2013-13434301 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2013-13434301 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2013-13434301 0.26 mg/l
Hårdhed, total 835-2013-13434301 12 °dH
Hydrogencarbonat 835-2013-13434301 203 mg/l
Iltindhold 835-2013-13434301 8.8 mg/l
Inddampningsrest 835-2013-13434301 330 mg/l
Jern (Fe) 835-2013-13434301 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2013-13434301 1.2 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2013-13434301 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2013-13434301 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2013-13434301 51 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2013-13434301 4.8 mg/l
Mangan (Mn) 835-2013-13434301 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2013-13434301 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2013-13434301 < 0,5 mg/l
Nitrit 835-2013-13434301 < 0,005 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2013-13434301 1.7 mg/l
pH 835-2013-13434301 7.2 pH
Prøvens farve 835-2013-13434301 Farveløs
1 2  Side 1 af 2 (32 linier)