Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/19/2023 9:25:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23051167-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81205142 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81205142 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2022-81205142 18 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81205142 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81205142 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81205142 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2022-81205142 0.33 mg/l
Iltindhold 835-2022-81205142 9.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81205142 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81205142 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81205142 < 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81205142 540 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2022-81205142 0,003 mg/l
Natrium (Na) 835-2022-81205142 26 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81205142 2.1 mg/l
Nitrit 835-2022-81205142 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81205142 1.6 mg/l
pH 835-2022-81205142 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81205142 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81205142 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81205142 Udført
Sulfat (SO4) 835-2022-81205142 20 mg/l
Temperatur 835-2022-81205142 16.5 °C
Trifluoreddikesyre 835-2022-81205142 < 0,05 µg/l
Turbiditet 835-2022-81205142 0.05 FNU
1  Side 1 af 1 (25 linier)