Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/19/2023 10:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23051226-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81205141 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81205141 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2022-81205141 22 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81205141 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81205141 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81205141 2.6 mg Pt/l
Fluorid 835-2022-81205141 0.33 mg/l
Iltindhold 835-2022-81205141 10.8 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81205141 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81205141 0.013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81205141 5 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81205141 590 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2022-81205141 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2022-81205141 41 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81205141 4.4 mg/l
Nitrit 835-2022-81205141 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81205141 1.8 mg/l
pH 835-2022-81205141 7.5 pH
Prøvens lugt 835-2022-81205141 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81205141 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81205141 Udført
Sulfat (SO4) 835-2022-81205141 3.7 mg/l
Temperatur 835-2022-81205141 14.4 °C
Trifluoreddikesyre 835-2022-81205141 < 0,05 µg/l
Turbiditet 835-2022-81205141 0.17 FNU
1  Side 1 af 1 (25 linier)