Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 6/19/2023 7:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23051272-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1,2-tetrachlorethan 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
1,1,1-trichlorethan 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
1,1,2,2-tetrachlorethan 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
1,1,2-trichlorethan 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
1,1-dichlorethen 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
6:2 FTS (Fluortelomersulfonat) 835-2022-81205231 < 0,001 µg/l
Acrylamid 835-2022-81205231 < 0,05 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81205231 Ja
Aluminium (Al) 835-2022-81205231 1.4 µg/l
Ammonium (NH4) 835-2022-81205231 < 0,005 mg/l
Antimon (Sb) 835-2022-81205231 < 0,2 µg/l
Arsen (As) 835-2022-81205231 0.93 µg/l
Benzen 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
Benzo(a)pyren 835-2022-81205231 < 0,003 µg/l
Benzo(b)fluoranthen 835-2022-81205231 < 0,005 µg/l
Benzo(g,h,i)perylen 835-2022-81205231 < 0,005 µg/l
Benzo(k)fluoranthen 835-2022-81205231 < 0,005 µg/l
Bly (Pb) 835-2022-81205231 0.94 µg/l
Bor (B) 835-2022-81205231 57 µg/l
Cadmium (Cd) 835-2022-81205231 < 0,003 µg/l
Chlorid 835-2022-81205231 37 mg/l
Chrom (Cr) 835-2022-81205231 0.067 µg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2022-81205231 < 0,02 µg/l
Cyanid, total 835-2022-81205231 < 1 µg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (75 linier)