Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 7/10/2023 10:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23058953-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81243151 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81243151 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81243151 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81243151 2.5 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81243151 9.1 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81243151 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81243151 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81243151 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81243151 650 µS/cm
pH 835-2023-81243151 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81243151 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81243151 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2023-81243151 Udført
Temperatur 835-2023-81243151 11.2 °C
Turbiditet 835-2023-81243151 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)