Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 7/10/2023 10:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23058964-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81243152 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81243152 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81243152 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81243152 2.6 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81243152 8.4 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81243152 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81243152 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81243152 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81243152 650 µS/cm
pH 835-2023-81243152 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81243152 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81243152 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81243152 Udført
Temperatur 835-2023-81243152 17.4 °C
Turbiditet 835-2023-81243152 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)