Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 7/10/2023 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23058975-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81204958 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81204958 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2022-81204958 30 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81204958 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81204958 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81204958 2.5 mg Pt/l
Fluorid 835-2022-81204958 0.21 mg/l
Iltindhold 835-2022-81204958 9.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81204958 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81204958 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81204958 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81204958 600 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2022-81204958 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2022-81204958 14 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81204958 0.67 mg/l
Nitrit 835-2022-81204958 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81204958 1.4 mg/l
pH 835-2022-81204958 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2022-81204958 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81204958 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81204958 Udført
Sulfat (SO4) 835-2022-81204958 61 mg/l
Temperatur 835-2022-81204958 20.4 °C
Trifluoreddikesyre 835-2022-81204958 0.26 µg/l
Turbiditet 835-2022-81204958 0.08 FNU
1  Side 1 af 1 (25 linier)