Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 9:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074720-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81276915 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81276915 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81276915 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81276915 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81276915 8.0 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81276915 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81276915 0,035 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81276915 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81276915 690 µS/cm
pH 835-2023-81276915 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81276915 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81276915 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81276915 Udført
Temperatur 835-2023-81276915 16.8 °C
Turbiditet 835-2023-81276915 0.17 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)