Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 8:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074729-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81276916 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81276916 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81276916 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81276916 4.1 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81276916 10.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81276916 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81276916 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81276916 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81276916 590 µS/cm
pH 835-2023-81276916 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81276916 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81276916 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81276916 Udført
Temperatur 835-2023-81276916 18.3 °C
Turbiditet 835-2023-81276916 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)