Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 7:45:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074739-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81276918 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81276918 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81276918 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81276918 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81276918 9.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81276918 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81276918 0,013 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81276918 12 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81276918 600 µS/cm
pH 835-2023-81276918 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2023-81276918 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81276918 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81276918 Udført
Temperatur 835-2023-81276918 17.6 °C
Turbiditet 835-2023-81276918 0.12 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)