Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 9:20:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074715-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81276917 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81276917 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81276917 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81276917 4.1 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81276917 9.6 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81276917 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81276917 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81276917 10 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81276917 590 µS/cm
pH 835-2023-81276917 7.4 pH
Prøvens lugt 835-2023-81276917 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81276917 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2023-81276917 Udført
Temperatur 835-2023-81276917 17.2 °C
Turbiditet 835-2023-81276917 0.09 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)