Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 7:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074735-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81276914 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81276914 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81276914 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2023-81276914 2.9 mg Pt/l
Iltindhold 835-2023-81276914 8.9 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81276914 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81276914 0.014 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81276914 1 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81276914 670 µS/cm
pH 835-2023-81276914 7.1 pH
Prøvens lugt 835-2023-81276914 Ingen
Prøvens smag 835-2023-81276914 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2023-81276914 Udført
Temperatur 835-2023-81276914 12.9 °C
Turbiditet 835-2023-81276914 0.17 FNU
1  Side 1 af 1 (15 linier)