Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Midtfyns Vandforsyning   Prøve udtaget: 8/28/2023 7:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23074730-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81205026 Ja
Ammonium (NH4) 835-2022-81205026 < 0,005 mg/l
Chlorid 835-2022-81205026 31 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81205026 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81205026 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81205026 2.9 mg Pt/l
Fluorid 835-2022-81205026 0.19 mg/l
Iltindhold 835-2022-81205026 9.3 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81205026 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81205026 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81205026 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81205026 600 µS/cm
Mangan (Mn) 835-2022-81205026 < 0,002 mg/l
Natrium (Na) 835-2022-81205026 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2022-81205026 0.83 mg/l
Nitrit 835-2022-81205026 0.0013 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2022-81205026 1.4 mg/l
pH 835-2022-81205026 7.3 pH
Prøvens lugt 835-2022-81205026 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81205026 Normal
Prøvetagning efter flush 835-2022-81205026 Udført
Sulfat (SO4) 835-2022-81205026 64 mg/l
Temperatur 835-2022-81205026 17.6 °C
Trifluoreddikesyre 835-2022-81205026 < 0,3 µg/l
Turbiditet 835-2022-81205026 0.10 FNU
1  Side 1 af 1 (25 linier)