Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Glumsø Vandværk a.m.b.a.   Prøve udtaget: 9/21/2023 12:45:00 PM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23083345-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2022-81215008 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2022-81215008 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2022-81215008 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2022-81215008 4.6 mg Pt/l
Intestinale enterokokker 835-2022-81215008 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2022-81215008 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2022-81215008 2 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2022-81215008 800 µS/cm
pH 835-2022-81215008 7.8 pH
Prøvens lugt 835-2022-81215008 Ingen
Prøvens smag 835-2022-81215008 Normal
Prøvetagning uden flush 835-2022-81215008 Udført
Temperatur 835-2022-81215008 17.5 °C
Turbiditet 835-2022-81215008 < 0,05 FNU
1  Side 1 af 1 (14 linier)