Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: DIN Vandforsyning Næsby – Tarup A.m.b.a.   Prøve udtaget: 10/17/2023 1:15:00 PM
Analyse Rapport: AR-23-CG-23091721-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2023-81243353 Ja
Ammonium (NH4) 835-2023-81243353 < 0,005 mg/l
Arsen (As) 835-2023-81243353 2.4 µg/l
Calcium (Ca) 835-2023-81243353 110 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2023-81243353 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2023-81243353 < 1 MPN/100 ml
Hårdhed, total 835-2023-81243353 19 °dH
Iltindhold 835-2023-81243353 8.7 mg/l
Intestinale enterokokker 835-2023-81243353 < 1 CFU/100 ml
Jern (Fe) 835-2023-81243353 0.022 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2023-81243353 3 CFU/ml
Ledningsevne ved 20°C 835-2023-81243353 780 µS/cm
Magnesium (Mg) 835-2023-81243353 14 mg/l
Mangan (Mn) 835-2023-81243353 < 0,002 mg/l
Nikkel (Ni) 835-2023-81243353 0.24 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2023-81243353 1.4 mg/l
Nitrit 835-2023-81243353 0.0016 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2023-81243353 1.9 mg/l
pH 835-2023-81243353 7.6 pH
Prøvetagning efter flush 835-2023-81243353 Udført
Temperatur 835-2023-81243353 11.8 °C
1  Side 1 af 1 (21 linier)