Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Bøsøre Vandværk   Prøve udtaget: 12-08-2014 07:15:00
Analyse Rapport: AR-14-CA-00214209-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80130541 Ja
Arsen (As) 835-2014-80130541 0.26 µg/l
Bor (B) 835-2014-80130541 100 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80130541 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80130541 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2014-80130541 8.7 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-80130541 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-80130541 15 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2014-80130541 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-80130541 79 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2014-80130541 3.0 µg/l
pH 835-2014-80130541 7.3 pH
Prøvens farve 835-2014-80130541 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2014-80130541 Klar
Prøvens lugt 835-2014-80130541 Ingen
Prøvens smag 835-2014-80130541 Normal
Temperatur 835-2014-80130541 19.2 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)