Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Svenstrup Vandværk A.M.B.A.   Prøve udtaget: 10/27/2015 8:30:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00362437-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2015-36243701 8.2 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-36243701 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-36243701 0.008 mg/l
Calcium (Ca) 835-2015-36243701 81 mg/l
Chlorid 835-2015-36243701 28 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-36243701 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-36243701 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-36243701 2.1 mg Pt/l
Fluorid 835-2015-36243701 0.25 mg/l
Hårdhed, total 835-2015-36243701 13 °dH
Hydrogencarbonat 835-2015-36243701 198 mg/l
Iltindhold 835-2015-36243701 8.9 mg/l
Inddampningsrest 835-2015-36243701 320 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-36243701 < 0,01 mg/l
Kalium (K) 835-2015-36243701 1.4 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-36243701 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-36243701 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-36243701 53 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2015-36243701 5.1 mg/l
Mangan (Mn) 835-2015-36243701 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2015-36243701 16 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-36243701 < 0,3 mg/l
Nitrit 835-2015-36243701 0.001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-36243701 0.85 mg/l
pH 835-2015-36243701 7.2 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)