Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/19/2015 11:50:00 AM
Analyse Rapport: AR-15-CA-00372340-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-80225386 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-80225386 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-80225386 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2015-80225386 8.4 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-80225386 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-80225386 5 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-80225386 66 mS/m
pH 835-2015-80225386 7.2 pH
Prøvens farve 835-2015-80225386 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2015-80225386 Klar
Prøvens lugt 835-2015-80225386 Ingen
Prøvens smag 835-2015-80225386 Normal
Temperatur 835-2015-80225386 10.8 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)