Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Fællespumpestationen Skellerup Enge A.m.b.a.   Prøve udtaget: 25-11-2015 11:35:00
Analyse Rapport: AR-15-CA-00374470-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Aggressiv kuldioxid 835-2015-37447001 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2015-37447001 Ja
Ammonium (NH4) 835-2015-37447001 < 0,005 mg/l
Calcium (Ca) 835-2015-37447001 63 mg/l
Chlorid 835-2015-37447001 74 mg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2015-37447001 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2015-37447001 < 1 MPN/100 ml
Farvetal, Pt 835-2015-37447001 6.4 mg Pt/l
Fluorid 835-2015-37447001 0.44 mg/l
Hårdhed, total 835-2015-37447001 11 °dH
Hydrogencarbonat 835-2015-37447001 301 mg/l
Iltindhold 835-2015-37447001 7.2 mg/l
Inddampningsrest 835-2015-37447001 460 mg/l
Jern (Fe) 835-2015-37447001 0.027 mg/l
Kalium (K) 835-2015-37447001 4.5 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2015-37447001 2 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2015-37447001 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2015-37447001 79 mS/m
Magnesium (Mg) 835-2015-37447001 11 mg/l
Mangan (Mn) 835-2015-37447001 < 0,005 mg/l
Natrium (Na) 835-2015-37447001 85 mg/l
Nitrat (NO3) 835-2015-37447001 2.2 mg/l
Nitrit 835-2015-37447001 < 0,001 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2015-37447001 1.4 mg/l
pH 835-2015-37447001 7.5 pH
1 2  Side 1 af 2 (33 linier)