Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 11/2/2016 12:00:00 PM
Analyse Rapport: AR-16-CA-00483593-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80337254 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80337254 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80337254 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80337254 8.9 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80337254 0.011 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80337254 3 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80337254 65 mS/m
pH 835-2016-80337254 7.3 pH
Prøvens farve 835-2016-80337254 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80337254 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80337254 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80337254 Normal
Temperatur 835-2016-80337254 12.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)