Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 4/26/2017 9:35:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00537538-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80337069 Ja
Arsen (As) 835-2016-80337069 0.86 µg/l
Bor (B) 835-2016-80337069 110 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80337069 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80337069 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80337069 9.6 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80337069 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80337069 3 CFU/ml
Kobolt (Co) 835-2016-80337069 < 0,04 µg/l
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80337069 68 mS/m
Nikkel (Ni) 835-2016-80337069 0.37 µg/l
pH 835-2016-80337069 7.4 pH
Prøvens farve 835-2016-80337069 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80337069 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80337069 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80337069 Normal
Temperatur 835-2016-80337069 9.5 °C
1  Side 1 af 1 (17 linier)