Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 4/26/2017 9:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00537537-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80337070 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80337070 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80337070 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80337070 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80337070 0.023 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80337070 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80337070 68 mS/m
pH 835-2016-80337070 7.4 pH
Prøvens farve 835-2016-80337070 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80337070 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80337070 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80337070 Normal
Temperatur 835-2016-80337070 8.9 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)