Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Strandlund Vandværk A.M.B.A   Prøve udtaget: 5/4/2017 8:00:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00540296-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2014-80136341 Ja
Ammonium (NH4) 835-2014-80136341 0.022 mg/l
Benzen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Chlorid 835-2014-80136341 45 mg/l
cis-1,2-dichlorethen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Coliforme bakterier 37°C 835-2014-80136341 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2014-80136341 < 1 MPN/100 ml
Ethylbenzen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Fluorid 835-2014-80136341 0.28 mg/l
Jern (Fe) 835-2014-80136341 0.020 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2014-80136341 < 1 CFU/ml
Kimtal ved 37°C 835-2014-80136341 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2014-80136341 76 mS/m
m+p-Xylen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Mangan (Mn) 835-2014-80136341 0.011 mg/l
Naphthalen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
Nitrat (NO3) 835-2014-80136341 0.88 mg/l
Nitrit 835-2014-80136341 0.008 mg/l
NVOC, ikke-flygtigt org. kulstof 835-2014-80136341 1.9 mg/l
o-Xylen 835-2014-80136341 < 0,02 µg/l
pH 835-2014-80136341 7.7 pH
Prøvens farve 835-2014-80136341 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2014-80136341 Klar
1 2  Side 1 af 2 (35 linier)