Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 6/1/2017 10:55:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00549911-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80337031 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80337031 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80337031 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80337031 9.0 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80337031 < 0,01 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80337031 2 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80337031 68 mS/m
pH 835-2016-80337031 7.3 pH
Prøvens farve 835-2016-80337031 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80337031 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80337031 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80337031 Normal
Temperatur 835-2016-80337031 13.8 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)