Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Kysing Næs Fællesvandværk A.m.b.a.   Prøve udtaget: 6/1/2017 11:15:00 AM
Analyse Rapport: AR-17-CA-00549931-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2016-80337030 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2016-80337030 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2016-80337030 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2016-80337030 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2016-80337030 0.012 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2016-80337030 < 1 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2016-80337030 68 mS/m
pH 835-2016-80337030 7.4 pH
Prøvens farve 835-2016-80337030 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2016-80337030 Klar
Prøvens lugt 835-2016-80337030 Ingen
Prøvens smag 835-2016-80337030 Normal
Temperatur 835-2016-80337030 15.0 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)