Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 13-09-2017 07:50:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00586914-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
Akkrediteret prøvetagning 835-2017-80473872 Ja
Coliforme bakterier 37°C 835-2017-80473872 < 1 MPN/100 ml
Escherichia coli 835-2017-80473872 < 1 MPN/100 ml
Iltindhold 835-2017-80473872 9.3 mg/l
Jern (Fe) 835-2017-80473872 0.015 mg/l
Kimtal ved 22°C 835-2017-80473872 9 CFU/ml
Konduktivitet (Ledningsevne) 835-2017-80473872 47 mS/m
pH 835-2017-80473872 7.7 pH
Prøvens farve 835-2017-80473872 Farveløs
Prøvens klarhed 835-2017-80473872 Klar
Prøvens lugt 835-2017-80473872 Ingen
Prøvens smag 835-2017-80473872 Normal
Temperatur 835-2017-80473872 13.5 °C
1  Side 1 af 1 (13 linier)