Eurofins Online - Analyserapporter

Kunde: Løjt Kirkeby Vandværk   Prøve udtaget: 20-10-2017 09:09:00
Analyse Rapport: AR-17-CA-00601923-01
Parameter Prøve Kode Resultat Enhed
1,1,1-trichlorethan 835-2013-80068740 < 0,02 µg/l
1,2-dichlorethan 835-2013-80068740 < 0,02 µg/l
2,6-DCPP (2-(2,6-dichlorphenoxy-propionsyre)) 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
2,6-dichlorbenzosyre 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
4-CPP 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
4-nitrophenol 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Aggressiv kuldioxid 835-2013-80068740 < 5 mg/l
Akkrediteret prøvetagning 835-2013-80068740 Ja
Ammonium (NH4) 835-2013-80068740 0.012 mg/l
AMPA (Aminomethylphosphorsyre) 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Arsen (As) 835-2013-80068740 0.23 µg/l
Atrazin 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, 2-hydroxy- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, deisopropyl-2-hydroxy- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-2-hydroxy- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, desethyl-desisopropyl- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, desisopropyl- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Atrazin, didealkyl-hydroxy- 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
BAM (2,6-dichlorbenzamid) 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Bentazon 835-2013-80068740 < 0,01 µg/l
Benzen 835-2013-80068740 < 0,02 µg/l
Bor (B) 835-2013-80068740 8.6 µg/l
Calcium (Ca) 835-2013-80068740 73 mg/l
Chlorid 835-2013-80068740 22 mg/l
1 2 3  Side 1 af 3 (75 linier)